Popularne produkty
Dostawcy i płatności
  • Poczta Polska
  • UPS
  • GLS
  • Pobranie
  • Przelew
  • Płatność on-line
 
Wizyty
Dziś: 27Wszystkie: 19759

Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego

WWW.CUDAWIANKI24.PL

 
 

Postanowienia ogólne

Sklep cudawianki24.pl obsługiwany przez firmę Cuda Wianki Magdalena Pietrasiak-Kłys zwaną dalej sprzedawcą

Warunki dokonywania zakupów

cudawianki24.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.cudawianki24.pl/

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie cudawianki24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dotyczy materiałów trwałych. Reklamacje dotyczące kwiatów żywych będą rozpatrywane odzielnie.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Standardowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendażowych, i rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego na własny koszt. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. W związku z powyższym bardzo proszę o dokładne sprawdzanie przesyłek przed ich odebraniem od firm transportowych, i w przypadku stwiedzenia uszkodzeń niezwocznego informowania kuriera oraz Sprzedającego.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: cuda.wianki@interia.pl i telefoniczny 508-315-851

Postanowienia końcowe

cudawianki24.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane cudawianki24.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy …